Kontakt oss om flytteoppdrag


Skal du flytte? Kontakt oss gjerne for et uforpliktende pristilbud. Vi er takknemlige dersom du fyller ut alle feltene.

Er du usikker på noen ord og uttrykk,  sjekk listen under "Hva betyr...?" for en forklaring.


Ønsker du heller å sende oss en enkel melding/forespørsel, kontakt oss her.

Forespørsel på flytteoppdrag

Kontaktinformasjon

Flytte fra

Fortell oss hvor du skal flytte fra

Ja
Nei

Flytte til

Fortell oss hvor du skal flytte

Ja
Nei

Andre opplysninger

Ønsker pakking
Ønsker mellomlagring
Ja
Nei
hCaptcha

Hva betyr...?


Her finner du forklaring på en del ord og uttrykk fra bransjen som det også kan være greit at du kjenner til.


Pakke

Det betyr å pakke esker. Selv om du sier at du pakker bilen for ferietur så pakker vi ikke flyttebilen. Vi laster og stuer den.


Kubikk

Dersom flyttefolkene snakker om kubikk, så dreier det seg ikke om motorsykler. De snakker om kubikk-meter. M3. Det har vi skrevet en del om under volumberegning.


Laste

Det betyr selvfølgelig å laste på flyttebilen. Altså fylle den. Når vi tømmer den på bestemmelsesstedet så kaller vi det å losse, levere eller laste av.


Stue

Det betyr i denne sammenhengen ikke oppholdsrom for familien med en stor TV på hedersplassen. Med stue mener vi den nitidige stablingen og fyllingen av lastebilen som skal til for å få med alt, og på en sånn måte at ingenting går i stykker under transporten.


Etasje

Alle vet hva etasje er, men ikke alle skjønner hva flyttemannen mener hvis han spør om hvilken etasje du bor i. Noen boligblokker og terrassehus har andre navn på etasjene enn vanlig i Norge. Flyttefolk vil ikke høre at du bor i første, hvis de kommer til opplastingsstedet og finner at du egentlig bor i andre eller tredje, selv om det heter første. Dette er typisk i hus som har butikker eller garasjer i de første etasjene. Flyttefolkene vil bare vite hvor mange trapper de må gå med varene. I de fleste land heter det forresten ikke første etasje før du er oppe i det vi nordmenn kaller andre. Flytter du fra utlandet og hjem så ser vi at du holder deg til den norske forståelsen og benevnelsen avnetasje, evt.
spesefiserer.


Lift

Det engelske ordet for heis, brukes av lastebilsjåfører om løftelem. Altså den hydrauliske anretningen som henger bakpå mange lastebiler, og som gjør det mulig å løfte tunge ting inn i bilen uten bruk av gaffeltruck eller lasterampe.

Flyttelift

Det er en kjempeoppfinnelse som kan minne om en liten brannbil(stigebil). Den transporterer flyttegods opp og ned etasjene uten å bruke trappa eller husets innvendige heis, hvis det er noen. Flyttegodset går ut av et vindu, eller enda bedre en ballkong, og ned på flyttebilen. Kjapt og effektivt. Finnes også i mindre utgaver på tilhenger eller som løse stiger.


Containere, skap, og liftvans

Container(engelsk for oppbevaringsanretning) er i denne sammenhengen stålcontainere som brukes til transport av gods på lastebil, tog og skip. Et skap ser nesten likedan ut, men er skrudd fast til lastebil eller tilhenger. Containeren kan enkelt flyttes med egne støtteben(da kalles den vekselcontainer), eller med en stor gaffeltruck eller kran. Bruk av containere gjør det mulig å laste fullt et helt vogntog uten å rygge tilhengeren til huset. Den kan stå parkert et annet sted. Når containeren er full kan man kjøre og bytte og komme tilbake med lastebilen, men nå med en tom container på. Den fulle står allerede på tilhengeren, klar til å kjøre.

Flyttelass som skal gå på skip til andre verdensdeler går på skipscontainere. Disse containerne kommer i to lengder 20 eller 40 fot. Skipscontainere er eid av et rederi eller shippingselskap og reiser verden rundt for nye oppdragsgivere hele sin levetid. Skipscontainere blir kjørt direkte ut til kundene der dette er hensiktsmessig. Dette avhenger av plass utenfor huset, og nærheten til jernbane eller shippinghavn. Containeren kommer da gjerne med bil fra et annet firma som driver med havnetransport o.l. Flyttefolkene kommer med egen bil med embalasje og utstyr.

Liftvan eller flyttekasse er en avart av paller. De er kryssfinerkasser bygget på en bunn som minner om en palle. Finnes i ulike størrelser, og blir bygd av flyttebyrået i spesialkryssfiner godkjent for formålet. Skjelden særlig større enn sju kubikk-meter. Typisk brukt for delvis flytting over lange distanser.

Løftestropper og kroker 

Dette er stropper og kroker som brukes til å løfte piano, flygel, safer eller annet tungt og uhåndterlig flyttegods. Finnes i to hovedtyper; singel eller dobbel skulderstropp. Reguleres i høyden ut fra godsets form og beskaffenhet, høyde på flyttemannen og om denne skal gå øverst eller nederst i evt. trapp. Enkelte bilutleiere og flytt selv-firma låner ut løftestropper. Det er ikke å anbefale, da feil bruk kan føre til skade på både deg selv og tingene dere skal flytte. Enkelte folk velger å ta det meste flyttingen selv, men har flyttebyrå til å ta de tyngste tingene. Slett ikke dumt for spreke folk som ikke er redd for å ta i et tak, eller har en stor vennegjeng som ikke plutselig er veldig opptatt med noe annet, eller er helt gåen i ryggen akkurat den dagen du skal flytte.


Traller

Den mest brukte tralla for flyttinger av sekketralletypen. Den blir, til tross for navnet, hovedsaklig brukt på pappesker, hvitevarer o.l. Det er en enkel tralle på to hjul. De mest moderne er laget av aluminium(for å spare vekt) og er høye med plastskinner som gjør det mulig å skli tralla med innhold ned trapper og over dørstokker uten å ødelegge noe. Kan i enkelte skjeldne tilfeller brukes til å dra noe opp ei trapp også.

Firehjulstraller brukes også en del. Veldig godt egnet når gangavstanden er lang, og over forholdsvis jevnt underlag. Den har fire hjul. Sving på to av dem og håndtak over hjulene som svinger.

Jekketraller er lite brukt under vanlige flyttinger, så ikke regn med at flyttebilen har dette med hvis det ikke dreier seg om flytting av safe eller tyngre maskiner. Jekketralle fordrer jevnt underlag og er beregnet for paller